Promovarea rezulatelor obținute de Universitatea din Craiova

Găsiți aici  portofoliul Brevetelor și Cererilor de Brevet de invenție la care titularul este Universitatea din Craiova sau cadre didactice  de la Universitatea din Craiova precum și Medaliile obținute la Târguri și Expoziții dedicate

 

Promovarea regională

Promovarea regională  se referă la:

-Rețeaua Centrelor Regionale de Promovare a Proprietății Industriale  creată de OSIM

-Coordonatele  Societăților  Comerciale din regiunea Oltenia care au obținut Brevete de invenție.