Oferte Centrul de Inovare

Oferta

Domeniul de aplicare

Detalii

MONIENERGIE- Sistem de monitorizare a circulației energiei de la panourile fotovoltaice și controlul consumatorilor în funcție de priorități

    Sistemul este format din două panouri fotovoltaice, două baterii, un invertor și  un modul de monitorizare a circulației energiei de la panourile fotovolatice spre baterii și de la baterii spre consumatori.

      Sistemul asigură conectarea și dceonectarea consumatorilor în funcție de gradul de prioritate predefinit

Alimentarea rețelelor de iluminat local a unor consumatori  izolați: unități locale de lansare a rachetelor antigrindnă, bariere pentru trecerile la nivel cu calea ferată, gări izolate

 1
     

MONIPRES – Sistem de monitorizare a încercării produselor din cauciuc  în vederea  elaborării Buletinelor de încercare și a diagramei forță-alungire.

Sistemul este format dintr-un calculator cu destinaţie universală PC  şi un subsistem de achiziţie a informatiilor privind forţă de tracţiune/compresiune-deplasare.

Sistemul asigură achiziţia, stocarea şi prelucrarea informaţiei privind parametrii încercării (forţă, deplasare - sau săgeată-, viteză de deplasare), listarea Protocolului  cu datele rezultate la  încercare şi crearea unei baze de date electronice privind rezultatele încercarilor.

Încercarea eșantioanelor prelevate din benzi de cauciuc

Încercarea bucșelor compozite metal-cauciuc

Încercarea tampoanelor din cauciuc.

 2
     

SIBOBCA Sistem de acționare pentru bobinarea benzilor înguste din cauciuc.

           Instalația este formată dintr-un extruder pentru benzile înguste din cauciuc și un echipament pentru mișcarea de rotație a tamburului pe care se bobinează benzile  de cauciuc.

Sistemul de acționare oferit se compune dintr-un convertor pentru alimentarea motorului echipamentului pentru mișcarea de rotație și un automat programabil  care comandă convertorul, respectiv viteza de rotație,  astfel încât  bucla formată de banda îngustă de cauciuc să păstreze o săgeată cuprinsă între două limite  prescrise.

 3  6
     
 MONIRAMPE Sistem de monitorizare a stărilor rampelor de lansare a rachetelor antigrindină.
Sistemul monitorizează coordonatele pe care sunt poziționate rampele de lansare a rachetelor antigrindină în momentul efectuării tragerii, le stochează și le transmite către centrul de comandă.
De asemenea, sistemul monitorizează grinzile pe care sunt încărcate rachetele, momentul în care s-a dat comanda de tragere și momentul plecării rachetei.
Sistemul monitorizează și stocheză comenzile transmise de la Centrul de comandă către punctele locale de lansare a rachetelor antigrindină.
 4